Riffelprøven – Riffelkurser

Riffelprøven – Riffelkurser

Riffelprøven: Skydning med jagtriffel

Riffelkursus - Riffelprøven

Det har siden 1997 været et lovkrav at man skal have bestået en Riffelskydeprøve før man må gå på jagt med jagtriffel i Danmark.

Vi udbyder lejlighedsvis skydekurser der føre frem til at vores aspiranter kan bestå Riffelprøven.

Kontakt os for mere information


Før du må gå på riffeljagt i Danmark, skal du bestå en riffelprøven. For at kunne aflægge riffelprøven skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået den almindelige jagtprøve
  • Du skal have bestået haglskydeprøven, hvis du har bestået jagtprøven i 2014 eller senere

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i fri skydestilling i løbet af højst 5 minutter fra en afstand af 100 m placere 5 ud af 6 skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 cm. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.


Jagttegn.com     •     Tel. 28 57 07 99     •     Mail:js@jagttegn.com     •     © Copyright 2014
Top