Aftenskole kursusbeskrivelse

Aftenskole kursusbeskrivelse

Aftenskole kursusbeskrivelse Aftenskole kursusbeskrivelse.

Pris:  2.695,00 kr. (inkluderet kaffe/the og kage)


JÆGER AFTENSKOLE

Kursusleder: Jesper Søgaard Jensen

Bemærk: Dette hold undervises efter de nyeste prøveregler og krav.
Fra foråret 2014 vil nye, skærpede undervisnings- og prøve-regler være gældende til jagtprøven. Det betyder en opstramning af de krav, der fremover stilles til de kommende jægere. Derfor vil mange måske foretrække en undervisning over en længere periode, således som vor aftenskole tilbyder.

Se yderligere omtale på vor hjemmeside.

Det skal du selv betale
1: Skydebanetræning: patroner, lerduerca. kr. 250
2: Tilmelding til den officielle jagtprøveca. kr. 300
3: Lærebog: Vildt-Jagtkr. 495
4: Opgavehæfte: Vildt-Jagtkr. 85

De fleste aftenskole kurser varer 5 måneder men ved brug af moderne hjælpemidler, nye programmer og ved brug af undervisning på storskærm samt en koncentreret undervisning, kan vi gøre holdet klar til jagtprøverne i april måned, således at aspiranten kan deltage i forårets bukkejagter 2015. 

Der beregnes afsat tid på skydebanen.

Frivillig deltagelse i afstandsbedømmelse. Dagene vil blive adviseret på et senere tidspunkt.

Vores kursuslærere, som har mange års erfaring i jagttegnsundervisning vil gennemgå hele det pensum, der kræves for at bestå den obligatoriske jagtprøve, herunder:

Jagtloven
Vildtkendskab
Vildtbiologi
Våbenlærer
Jagtformer
Sikkerhedsbestemmelser
Jagtetik
Afstandsbedømmelse.

I kursus indgår naturligvis våbenteknisk kursus.
Endvidere en del  praktiske øvelser & skydning på skydebane.

Kurset vil blive understøttet af film, samt det mest moderne undervisnings-udstyr. Selv om kurset er komprimeret, vil der stadig være tid til at gennemgå f.eks. riffelprøven, behandling af vildtet, jagthunde og andre jagtrelaterede emner.

Det kræver ingen forudgående kendskab eller studie for at deltage.

Der vil endvidere blive arrangeret ekstra træning i afstandsbedømmelse på Danmark største træningsbane, hvor vi råder over mindst 20 baner med med hver 6 vildtskiver.
Denne træning giver næsten garanti for at klare afstandsvurderingen uden problemer
.

Når du tilmelder dig kurset vil du modtage en bekræftelse med yderlig information om indbetaling. Tilmeldingen er først gældende når indbetaling er modtaget.


Ønsker du at deltage i ovennævnte kursus skal du tilmelde dig i god tid for at være sikker på en plads.


Jagttegn.com     •     Tel. 28 57 07 99     •     Mail:js@jagttegn.com     •     © Copyright 2014
Top